Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩ

Η Παναγία η κάποτε Αποτειχίζουσα, η τέως Αθωνίτισσα και πρώην Πορταϊτισσα απεχώρησε άχρι καιρού εκ του Αγίου Όρους. Έκλεισε μετά Θρήνου Ιερού, η Πόρτα και Θύρα του Άθω…

Τας θύρας τας θύρας ουχί επροσέξατε και επιλέξατε, ώ κριματισμένοι Αγιορείται, την υποχρεωτική, αυτόφωρη έξωσή της. Την καταστροφή του Περιβολιού της. Την κατάρα του Υιού της.

Εκδιώξατε την Παναγία Οδηγήτρια οδηγώντας την σε καταναγκαστική, τραγική Αποχώρηση, οδηγώντας το παλαίμαχον, υποτιθέμενον Προπύργιον της Ορθοδοξίας σε παγκόσμιο κατατρεγμό και ολέθριο καταποντισμό.

Η Παναγία του Άξιον Εστί θεώρησε άξιον και δίκαιον να σας γυρίσει τη πλάτη, να σας απαρνηθεί. Άξια ων επράξατε απολαμβάνετε…

Η Παναγία του Ακαθίστου δεν καταδέχεται να κάθεται σε βεβηλωμένο τόπω ου έστησαν οι πόδες αιρεσιάρχου Πατριάρχου. Ως ράκος αποκαθημένης η ψευδοευσέβεια ημών.

Η Μυροβλύτισσα αποπέμπεται ως “Αλήτισσα” αρνουμένη να μυρωθεί από οικουμενιστικόν μύρον επί πατριαρχικής κεφαλής, το καταβαίνον επί πώγωνα, τον πώγωνα τον Παπικόν, επί την μολυσματικήν ώραν της Μνημονεύσεως αυτού, του εστεμμένου θηρίου ως “Αγιωτάτου”.

Και σεις, παναγιώτατοι και πανένοχοι Αγιορείτες, στέψατε με τιμές αυτοκρατορικές τον εκ του Πανσέπτου στέψαντα και Μνημονεύσαντα τον Πάπα, τον φυγαδεύσαντα και εκδιώξαντα την Τριχερούσαν, τον με χείρας τρεις και πόδας δεκατρείς επευλογούντα και κοινωνούντα μετά του Αντιχρίστου.

Με αισχρή και αρρωστημένη υπακοή στον Βοσπορίτη σας Αυθέντη, κάμετε προσβλητική, ανεπίτρεπτη ανυπακοή στην Παναγία Γοργουπήκοο και γίνεσθε γοργουπήκοοι στις ενωτικές επιταγές και πορνικές περιπτύξεις τις Διαθρησκειακές του Π.Σ.”ε”.

Πσσσσστ, ο Σατανάς σας κλείνει μάτι, και σεις από γινάτι, παραμυθιάζετε και λιβανίζετε τον Μέγα Παραμυθά που με Φιλοπαπικά και Παναιρετικά “Παραμύθια της Χαλιμάς” καταπατεί, καταφρονεί και καταδιώκει την Παναγία Παραμυθία!

Με ενθέρμους, αγαπολογίας ασπασμούς και με γλυκά μοιχευτικά Φιλήματα Ιούδα, η Γλυκοφιλούσα δεν ευαρεστείται και αρνείται κατηγορηματικά να τρυγά μαγαρισμένα Περιβόλια.

Η Περιβολάρχισσα γίνεται Στρατάρχισσα και ως Υπέρμαχος Στρατηγός διατάζει τα Τάγματα των Αγγέλων να πολεμήσουν μετά των εχθρών του Υιού Αυτής και να τιμωρήσουν τα σιγονταροοικουμενιστικά μοναστικά τάγματα που με ροδοπέταλα έρραναν τον τάφον ων ώρρηξε εαυτώ και τώ Άθω, ο Αθεόφοβος καταφρονητής των Πατέρων και ημών.

Τολμώ, προσθέτω “και ημών” διότι όποιος υπερήφανα περιφρονεί τη Φωνή του Λαού, αξίως επιφέρει και επάγει την Δικαία Οργή του Θεού, τηλικαύτης αμελήσαντες σωτηρίας.

Βάζω “Δι’ ευχών”, σας εξορκίζω και σας προειδοποιώ. Και ποιός είμαι εγώ; Μια μύγα, ένας μιγάς εν τω κόσμω. Ένας εκ των μικρών τούτων των ελαχίστων, των κατασκανδαλισθέντων και Αποτειχισθέντων, ένεκα του οποίου αντιθέου σας σκανδαλισμού θα έπρεπε να κρεμασθεί μύλος ονικός επί τον σκληροτράχηλον υμών και να “φουντάρετε” εκ του ασφαλούς εις τους φρικτούς της Σιμωνόπετρας κρημνούς.

Αντί να απομακρυνθείτε εσείς από τον αρνούμενον να απομακρυνθεί εκ της ήδη κατεγνωσμένης παναιρέσεως του Οικουμενισμού, απομακρυνόμεθα ημείς οι μηδαμινοί και αχρείοι δούλοι, ποιούντες απλώς ό οφείλομεν ποιήσαι.

Αντί να εξέλθετε εκ μέσου αυτών και να αφορισθήτε κατ’ εντολήν Κυρίου Παντοκράτορος, πειθαρχείτε ανθρώποις μάλλον παρά Θεώ, πείθεσθε και υπείκετε σε αυθαίρετες και αυταρχικές εντολές οικουμενιστού σας ηγουμένου που αγρυπνεί με παράνομες συμπροσευχές, υπέρ των απετυχημένων κληροδοτησάντων εις ημάς την διάσπασιν και ευρισκομένους εις καταδικαστικάς χείρας Θεού Πατέρας.

Και σεις, ώ Αγιορείτες Πατέρες συμβιβάζεσθε με τους Μεταπατέρες, συγκοινωνείτε με την αίρεση και εμμέσως προωθείτε αυτήν, διά της παρανόμου πανενόχου συμπορεύσεως υμών, ώ παράνομοι ιούδες.

Φυσικά, εννοείται, μια μονάχα Μονή εξαιρείται εκ της προδοσίας ταύτης και ο νοών νοείτω. Ητω η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας!

ΠΑΥΣΑΤΕ πυρ μικρόψυχον, ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΙΚΟΝ! Δεν έχουμε ανάγκη από άλλες ανίσχυρες, υποκριτικές επιστολές που ανεπαίσθητα κάθονται ως κώνωπες επί κέρατος βοός.

Διατάξατε Αέρα! Καταβάλατε αίμα, κινήσατε Πυρ και Ατμίδα Αγιοπατερικού Καπνού, Οδού Θεαρχικής, Θεαρέστου Μνημονεύσεως Διακοπής.

Η Αποτείχισις υμών, θα αποτελέσει πανίσχυρο, πανένδοξο και αποτελεσματικότατο “Δι’ Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών”. Θα γράψει Νέα Εκκλησιαστική Ιστορία.

Θα διαγράψει Πατερική Πορεία για Νέα Σύνοδο, Ορθόδοξη και όχι Ληστρική, που θα επιφέρει καταδίκη παμψηφί της δεινής Παναιρέσεως του Οικουμενισμού αλλά και των δειλών, βλασφήμων και αμετανοήτων φορέων αυτής.

ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ!!!
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ,
ΣΩΣΟΝ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ.

Leave a Reply