Ισως α παρών ασυνήθιστος τίτλος σταθεί πρόξενος «συνηθισμένων» ενστάσεων και εντόνου παραξενισμού. Η ενδεχόμενη ίσως αντί-θεση στην εκφραζόμενη αυτή θέση, ενώ φυσικά επιτρέπεται, παράλληλα όμως υπαινίσσεται παντελή έλλειψη ορθόδοξου καταρτισμού […]

Προχθές έλαβα ένα έμαιλ από γνωστό εκκλησιαστικό ιστολόγιο. Ως πηγή, αναγράφει:  «Από κάπου στο διαδύκτιο…» Αυτό το γενικό και αφηρημένο, είναι ομολογουμένως ύποπτο διότι η συγκεκριμένη απόκρυψη δηλώνει αποφυγή της […]