π….. “Ευ-στάθιε”, Ευ ίστασαι, στέκεσαι ορθώς. Το “Στώμεν Καλώς” σημαίνει “Στώμεν Ακοινωνήτως” με τους κοινωνούντας με την αίρεση! Το “Στώμεν Καλώς” απευθύνθηκε ως ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ ακόμη και στους Αρχαγγέλους, να […]

Μία μεγάλη και πικρή ορθόδοξη αλήθεια την οποία αδυνατούν κατάματα να δουν, να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν οι έχοντες εκκλησιολογικόν νουν, αλλά διπλωματικώς, ενοχοποιητικώς και σκοπίμως, αποκρύπτουν αυτοί που δηλώνουν […]

Αναφορά στο Τρίπτυχο: 1. Οι Αποτειχισμένοι Αντιοικουμενιστές, 2. οι Αποτυχημένοι Οικουμενιστές, και 3. οι Αποδυναμωμένοι Σιγονταρο-Οικουμενιστές. Οι ανά τους αιώνες Οικουμενιστές (παλαιότερα Λατινόφρονες) είναι ομολογουμένως οι πιο θλιβερές, τραγικές, απελπιστικές, […]

“Εξίσταντο Αγγέλων αι δυνάμεις, εν τη Σιών σκοπούμεναι, τον οικείον Δεσπότην, Γυναικείαν Ψυχήν χειριζόμενον…” (β’ Μεγαλυνάριον, Α’ Κανόνος Θ’ Ωδής, Όρθρος Κοιμ. Θεοτόκου). Έχει η ψυχή γένος; Στ’ αλήθεια, η […]

Ισως α παρών ασυνήθιστος τίτλος σταθεί πρόξενος «συνηθισμένων» ενστάσεων και εντόνου παραξενισμού. Η ενδεχόμενη ίσως αντί-θεση στην εκφραζόμενη αυτή θέση, ενώ φυσικά επιτρέπεται, παράλληλα όμως υπαινίσσεται παντελή έλλειψη ορθόδοξου καταρτισμού […]

Προχθές έλαβα ένα έμαιλ από γνωστό εκκλησιαστικό ιστολόγιο. Ως πηγή, αναγράφει:  «Από κάπου στο διαδύκτιο…» Αυτό το γενικό και αφηρημένο, είναι ομολογουμένως ύποπτο διότι η συγκεκριμένη απόκρυψη δηλώνει αποφυγή της […]