Απολυτίκιον Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς Επισκόπου Αχρίδος

Της Σερβίας τον Γόνον και Αχρίδος το καύχημα,

τον Θεολογίας Αστέρα και Πατέρα πολύγλωσσον.

Νικόλαον υμνήσωμεν πιστοί, τον φέροντα τα στίγματα Χριστού.

Εν Νταχάω Γερμανίας βασανισθείς, γέγονας Φωστήρ Αμερικής.

Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε ανταμοίψαντι

δόξα τω δείξαντι ημίν, Πρέσβυν σε μέγιστον.

Leave a Reply