ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΙΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Ή ΕΜΠΕΔΩΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΙΣ ΑΥΤΟΥ;

Ώ Σιγονταριστές της Παναιρέσεως!

Ώ εφευρετές της συμπορεύσεως!

Ώ πλανόδιοι κήρυκες της Συνυπάρξεως!

Μισιοναριστές της Ενσωματώσεως και διπλωματικοί εκτελεστές της Αλληλοπεριχωρήσεως!

Αστέρες της υστεροβουλίας και προασπιστές του συνασπισμού μετά των εναντίων!

Θιασώτες της υποδουλώσεως, και θεατές απαθείς της διαφθοράς και της πωρώσεως!

Μεταπατέρες της επάρατης και αντιθέου ενώσεως, προκλητικοί περιφρονητές της Αγιοπατερικής Προγνώσεως, περί Θεομηνίας και επειγούσης, επερχομένης Καταστροφής…

Διαστροφείς της Πατερικής Οδού και εφευρέται του κακού!

Για να καλυφθεί ο κάκιστος συμβιβασμός σας και να δικαιολογηθεί η πανένοχη συμπόρευσή σας, φαμπρικάρετε παμφαέστατα τη φαύλη δικαιολογία της “αναμονής Συνόδου!”

Ο παρακάτω εικονικός διάλογος αφιερώνεται σε σας!

*       *       *

“Περπατώ, περπατώ εις το δάσος….”

Νίκος:  – Αδέλφια μου, ένας λύκος!

Σιγονταριστής: – Όχι, δεν είναι λύκος, εσύ τον λες λύκο! Πρέπει να περιμένουμε Σύνοδο, να τον πει λύκο…

Νίκος:  – Να περιμένουμε;; Και τι, θα κάτσω δω στην ερημιά μες τη νύχτα να με φάει, περιμένοντας τους άλλους λύκους της παρέας να συνεδριάσουν πρώτα και μετά να μου το πουν, “ναι είμαστε Λύκοι και μάλιστα πολλοί και διαλεχτοί…” Κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα, να κάτσουμε όλοι ύστερα, να σε καταβροχθίσουμε, να φτύσουμε και τα κουκούτσια!

Φεύγω, Απομακρύνομαι, Αποπηδώ, περιφρουρώ με τείχη ότι πιο πολύτιμο θεωρώ, Αποτειχίζομαι και προσεγγίζω το Θεό!

Σιγονταριστής:  – Εγώ σε θεωρώ σχισματικό! Μην αχρηστεύεις το Συνοδικό θεσμό!

Νίκος:  – ΜΗΝ ΑΧΡΗΣΤΕΥΕΙΣ εσύ το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, το Πνεύμα της Αληθείας το Οποίο φώτισε τους Πατέρες να ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΟΥΝ τους αιρετικούς ποιμένες ως ΨΕΥΔεπισκόπους και ΛΥΚΟποιμένες!

Μην ατιμάζεις το Τριαδικό Θεό και προσβάλλεις τη Μνήμη των Πατέρων με το να δέχεσαι τους αιρετικούς οικουμενιστές επισκόπους ως  αληθινούς ποιμένες και να τους αναγνωρίζεις ως ηγουμένους υπευθύνους για την σωτηρία της ψυχής σου.

Μην αχρηστεύεις εσύ το Θεσμό των Συνόδων καταφρονώντας Σύνοδο Αποστολική που εντέλλεται και διαλαλεί: ΑΜΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ ΠΙΣΤΩΝ! Αυτό ναι των Πατέρων το “Δι’ ευχών!” Η συνείδηση των λαϊκών αποτελεί το προοίμιο και εχέγγυο των κριτηρίων επί των οποίων θα βασισθεί η μελλούμενη Ορθόδοξη Σύνοδος. Ο Αποτειχιζόμενος Λαός προστατεύει την Πίστη και προειδοποιεί τους υπολοίπους Πιστούς. Η Σύνοδος απλά επικυρώνει και επισημοποιεί ΤΗ ΦΩΝΗ του Λαού, η οποία επιφέρει κάποτε, και την ΟΡΓΗ του Θεού!

Όποιος κηρύττει αίρεση κατεγνωσμένη, γνωστή και καταδικασμένη (όπως ο Παπισμός, ο Μασονισμός κλπ αιρέσεις οι οποίες απαρτίζουν τον Οικουμενισμό και έχουν ΗΔΗ προ πολλού από πάμπολλες Συνόδους καταδικασθεί) όποιος λοιπόν: κηρύττει, αποδέχεται, συνευδοκεί, ασπάζεται, συμβιβάζεται και συμπορεύεται απαθής, τότε ΛΥΚΟΣ είναι εμφανής και πασιφανής.

Επειδή όμως εσύ δεν τον βλέπεις λύκο, αλλά τον αναγνωρίζεις ως ΚΑΝΟΝΙΚΟ σου ποιμένα, τότε:

“ΚΟΙΝΩΝΕΙΣ τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς”, είσαι και συ ένοχος, γίνεσαι συμμέτοχος και άρα ακοινώνητος!

Για αυτό δεν μου επιτρέπεται να κοινωνώ μαζί σου διότι θα καταστώ συνένοχος και θα καταδικασθώ ως ακοινώνητος και ο ίδιος!

Σιγονταριστής:  – Ναι, αλλά αγωνίζομαι μέσα στην Εκκλησία.

Νίκος:   – Μέσα από τα χαλάσματα διώκεις τα φαντάσματα.

Μέσα από τα ερείπια διαχωρίζεις τα ερίφια.

Μέσα από τα κατακαμένα συντρίμμια κυνηγάς τις μάγισσες και τα αγρίμια!

Μέσα από το φλεγόμενο σπίτι, επιχειρείς να κατασβέσεις τη φωτιά ενώ κατακαίγεσαι σύγκορμος ο ίδιος!

Και ΜΗΝ είσαι τόσο σίγουρος ότι είσαι μέσα ΣΤΗΝ Εκκλησία…  Ποια “Εκκλησία;”

Αυτή που μνημονεύει Πάπα και ενώνεται με τον Πάπα;

Αυτή που με το μολυσμό του Διαθρησκειακού AIDS νεκρώνεται και ενσωματώνεται στο παναιρετικό βέβηλο Σώμα Βουλής ασεβών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Βλασφημιών;

Αυτή που καθαιρεί Αντι-οικουμενιστές Αρχιμανδρίτες και αφορίζει Δεινούς, Αντι-αιρετικούς θεολόγους; που θέτει σε αδιαθεσία Ορθοδόξους, Αγωνιστές Κληρικούς και διατίθεται να διαθέσει τα πάντα για σένανε Μαντάμ του Οικουμενισμού;

Αυτή που πανομοιότυπα διατηρεί, την εξωτερική πάντοτε της Εκκλησίας μορφή, τα Κτήρια, τα Άμφια την Αυτοκρατορική χλιδή, την αυθαίρετη Επισκοποκεντρική εξουσία και Δεσποτοκρατική πυγμή;

Ενώ έχει τον Οίκον,

δεν έχει τον Ένοικον!

Ενώ κατέχει τον τύπον,

απέχει από τον Προτυπούμενον

και Απεικονιζόμενον.

Η τιμή της Εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει.

Η τιμή προς τον Πάπα επί τον επιβήτορα Εωσφόρο διαβαίνει

και δεν καταλαβαίνει Χριστό!

Απορώ,

πως απορρίπτετε την ολοκληρωτική Απομάκρυνση και καλλιεργείτε την μερική και χαρτοπολεμική, ενώ σας αρκεί η της μελλούσης συνόδου πλάνα αναμονή  από το υπερπέραν, και πάτε ακόμα παραπέρα, από δω και πιο πέρα, κάνοντας τη νύχτα μέρα και μολύνοντας την Πίστη;

Δεν βλέπετε, Θεότυφλοι, πως θα αφομοιώσετε την ασέβεια τη βλάσφημη αυτή, την λατρεία του Βάαλ την βεβηλωτική και θα εθισθείτε αθεράπευτα σ’ αυτή;

Ακούστε του Μεγάλου Φωτίου την εντολή:

“ΜΗ μέρει τινί την προς αυτούς κοινωνίαν αποσπασάμενοι και το λοιπόν του δυσσεβήματος κατ’ ολίγον υπορροφείν ενεθισθείητε».

Εθισμός και Μολυσμός, τούτων αίτιος εστί ο Οικουμενισμός!

«Αιρετικός εστίν ο ποιμήν;

ΛΥΚΟΣ εστί!

ΦΥΓΕΙΝ εξ αυτού

και αποπηδάν δεήσει,

μηδ’ απατηθήναι προσελθείν,

καν ήμερον περισαίειν δοκεί…

ΦΥΓΕ την ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ αυτού

και την προς αυτόν ομιλίαν (συνανστροφή)

ως ιόν (δηλητήριον) ΟΦΕΩΣ!”

(ΕΠΕ 12, 400,31).

Leave a Reply