ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ! – π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ: “Είμαστε αποστάτες!”

“Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία!” (Πρωτοπρεσβ. π. Θεόδωρος Ζήσης).

π. Θεό-δωρε, Θεού το δώρον! Είναι όντως Αγιοπνευματική δωρεά, η έντονη συναίσθηση της παραβάσεως του Θεϊκού θελήματος. Μέγα δώρο Θεϊκό η αυτογνωσία.

Η δήλωσή σου αυτή, πράγματι, είναι το καλύτερο, δυναμικότερο και ουσιαστικότερο κήρυγμα της ζωής σου! Αποτελεί ένα βήμα πιο κοντά στην Αγιοπατερική Αλήθεια. Παρ’ όλα αυτά όμως συνιστά την μισή αλήθεια. Την άλλη μισή, ας μου επιτρέψει η σύνεση και η λογιότητά σου, να ολοκληρώσω τη δήλωσή σου αυτή την ελλιπή, την ιστορική όμως και όντως ομολογιακή:

“Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, ενωνόμαστε μυστηριακώς και δογματικώς με το μνημονευόμενο όνομα, αποδεχόμαστε αυτοστιγμή το οποιοδήποτε “πιστεύω” του, υποτασόμαστε στην αίρεση την οποία αυτός κηρύσσει, συμβιβαζόμαστε στην ανομία και βλασφημία και, τέλος, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία, ευθυνόμαστε με πάσα ενοχή, γινόμαστε υπόλογοι κι υπόδικοι του διπλού αναθεματισμού της κοινωνίας μετά ακοινωνήτων!”

Αλλ’ έστω και η ταπεινή, συνειδητή σου αναγνώριση αυτή, έχει πολλά να πει και περισσότερα ν’ αποκαλύψει:
“Συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία”.

Ας πούμε λίγα αναγκαία νομοκανονικά για την μεγάλη ανομία της συμμετοχής. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυϊα και γνώση για να συμπεράνουμε πως όποιος συμμετέχει σε μία οποιαδήποτε αποστασία, είναι και αυτός αποστάτης, είτε σε μικρότερο, είτε σε μεγαλύτερο βαθμό.

Όποιος συμμετέχει σε μία οποιαδήποτε ληστεία η δολοφονία, ασχέτως του βαθμού συμμετοχής, είναι εγκληματίας. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Αυτό είναι δεδομένο.

Οι Α΄ και Β΄ Θείοι και Ιεροί Κανόνες της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου προειδοποιούν και αναθεματίζουν:

“Όποιος ενώθηκε (διά Μνημονεύσεως και Κοινωνίας) η πρόκειται να ενωθή με καταδικασμένους και εκτός Εκκλησίας ευρισκομένους αιρετικούς εγκαταλείποντας την Εκκλησία, εκπίπτει άμεσα της κοινωνίας και της ιερωσύνης!” Η συμμετοχή λοιπόν σημαίνει έκπτωση ιερωσύνης, τίθεσαι εκτός Εκκλησίας.

Η εκκλησία η διοικητική και περιφερειακή (όχι η Διαχρονική, η Πατερική) με την οποία κοινωνείς και στην οποία ανήκεις, συνεχίζει συστηματικώς να συμμετέχει ως ενεργό, ισότιμο και ισόκυρο Μέλος στο πανβέβηλο, πανσπερμιακό, βλάσφημο και εωσφορικό Π.Σ.”ε”.

Οι συμμετέχοντες “ορθόδοξοι” εκπρόσωποι, διά της συμμετοχής τους αυτομάτως τίθονται εκτός Εκκλησίας! Μα, θα μου πεις, και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός συμμετείχε στη Σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας! Είναι και αυτός εκτός Εκκλησίας;;

ΛΑΘΟΣ! Η σύγκριση αυτή δεν είναι καθόλου ορθή και λογική, δεν στέκει διότι συγκρίνουμε τα ανόμοια και ετερογενή! Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός συμμετείχε ΜΙΑ μόνο φορά. Πρώτη και τελευταία. Αυτοί συμμετέχουν εδώ και 50 χρόνια!!!!! Μην τρελλαθούμε, για όνομα του θεού!

Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, αφού είδε πως ΔΕΝ ενδιαφέρονται να ΑΣΠΑΣΤΟΥΝ την Ορθοδοξία αλλά επιδιώκουν να την καθυποτάξουν στον Παπισμό, τους “παρέδωκε τω σατανά”, τους εγκατέλειψε και έφυγε “τινάξας την κονιορτόν εκ των υποδημάτων αυτού” κατ’ εντολήν του Χριστού! Μην τρελλαθούμε, για όνομα του θεού!

Αυτοί συμμετέχουν ανενόχλητοι, ασυναίσθητοι και κοιμισμένοι παντελώς. ΠΩΡΩΜΕΝΟΙ πλήρως, παραβάτες οικειοθελώς, καθυβρίζουν και βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα μνημονεύοντες το Τρισκατάρατο Τέρας εξ’ Ωραίας Πύλης ως “Παναγιώτατο”, εν πλήρη καταστολή, γυμνή τη κεφαλή, ομολογούντες και δηλούντες αυτόν ως “Κανονικό Επίσκοπο της Εκκλησίας!!” ΚΑΜΙΑ σχέση ή σύγκριση με τον Άγιο Μάρκο τον Επίσκοπο Εφέσου! Για όνομα του Θεού!

Ετούτοι εδώ του γράφουν του Μεγίστου αυτού Αντιχρίστου και ειδική Ακολουθία με Ιεροψαλτική Φυλλάδα “καθώς πρέπει τοις Αγίοις”, του ψάλλουν Αρχιερατικώς και Χοροδιακώς το Μεσσιανικό και Σωτηριολογικό “Ευλογημένος ο Ερχόμενος!” Έκανε τέτοια πράγματα ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός;;; ΟΥΔΕΠΟΤΕ. Μην τρελλαθούμε, για όνομα του θεού!

Οι σημερινοί Οικουμενιστές τον υποδέχονται ως ψευδομεσσία της Οικουμένης και του αποδίδουν ενθέως και πανηγυρικώς Ύμνους ιεροπρεπείς με Προσόμοια κι Απολυτίκια όλως εξόχως λίαν τιμητικώς συνεταγμένα κι Αγιοπρεπώς αφιερωμένα από το “Άγιον Ορος” (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ!) να βιάζουν διπλωματικώς την Παναγία Προστάτιδα και Περιβολάρχισσα του Άθω στο να ερωτοτροπεί Υμνολογικώς με τις Αιρέσεις, να εγκωμιάζει εκθιαστικώς τον Πάπα και να κολακεύει ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΒΔΕΛΥΓΜΕΝΟ ΘΗΡΙΟ και ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΗΣ με Βυζαντινά Άνθη κι Απανθίσματα κομμένα από τον Κήπο της τον Αθωνικό! Τέτοια ανήκουστη βλασφημία, όχι μόνο δεν γίνεται από τον Άγιο Μάρκο αλλά από ΚΑΝΕΝΑ Άγιο Πατέρα της Εκκλησίας!

Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, φεύγοντας από την Πόρνη και βαβυλώνα αυτή, τους ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΙ την σύγκλιση κάποιας Συνόδου! Διετράνωνε παντού και δήλωνε τοις πάσι:

“ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΠΕΣΤΡΑΦΗΜΕΝ ΑΥΤΟΥΣ!!”

Τούτοι εδώ οι διαβολεμένοι και στο σύστημα το Σατανο-οικουμενιστικό υποταγμένοι, όχι μόνο δεν αποστρέφονται, όχι μόνο δεν φεύγουν, όχι μόνο δεν καταδικάζουν και δεν αναθεματίζουν, αλλά προσκολλούν και επιμένουν να αγαπολογούν, να συμπροσεύχονται, να συνουσιάζονται πνευματικώς, να συνυπάρχουν και να συμβαδίζουν ως “ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ” δηλαδή καταστούν τον Νυμφίο Χριστό ΠΟΛΥΓΑΜΙΚΟ με ΔΥΟ ΝΥΜΦΕΣ κι αυτές με δύο Πέπλα Νυφικά, πανοικουμενικά και δύο κοίτες “αμίαντες” της “βαπτισματικής θεολογίας”.

Ω Νυμφίε Χριστέ, η πρώην άσωτος γυνή, εξαίφνης σώφρων ώφθη, μισήσασα τα έργα της αισχράς αμαρτίας, και ηδονάς του σώματος, διενθυμουμένη την αισχύνην την πολλήν, και κρίσιν (καταδίκην) της κολάσεως, ήν υποστώσι πόρνοι και άσωτοι…” ων πρώτος εγώ που τα γράφω.

Τούτοι εδώ, πρώτοι και πρωτοπόροι υπάρχοντες, τω πνεύματι πόρνοι και μοιχοί, Θεόν ου φοβούνται, κόλασιν ου πτοούνται, αλλ’ εμμένουν τη φαύλη συνηθεία οι άφρονες, ταις πορνικαίς περιπτύξεις ταις διαθρησκειακαίς…

Οι συμμετέχοντες “ορθόδοξοι” εκπρόσωποι, εάν ήταν αληθώς ορθόδοξοι, θα εδήλωναν εκ των προτέρων ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ, κατηγορηματική ΑΡΝΗΣΗ ουδεμίας συμμετοχής.

Η συγκατάθεση συμμετοχής σε οποιοδήποτε έγκλημα και οποιαδήποτε παρανομία εν σχέσει με τους νόμους του κράτους ή (επί το βαρύτερον) τους Νόμους του Θεού, είναι αυθύπαρκτα ενοχοποιητική, καταδικάσιμη και ποινικώς διώξιμη.

Η διαφορά είναι πως εδώ μιλούμε για απλή συμμετοχή και παράβαση όχι μόνο απλού νόμου και κώδικος πολιτειακού αλλά, το ανώτερο και χειρότερο: παράβαση του Νόμου του Θεού που επιφέρει την οργή και κατάρα του Θεού. Και δεν μιλούμε για κάποια απλή παράβαση από απλούς πολίτες, αλλά ανομία, καταφρόνηση και καταπάτηση από τους “δικαστές” τους ίδιους!

Ο επίσκοπος “επέχει θέσιν δικαστού”. Δεν μπορεί ο δικάζων να συμμετάσχει στο έγκλημα για το οποίο δικάζει τους άλλους. Ο εκδικάζων τον Νόμο δεν μπορεί να παραβαίνει το Νόμο κι όταν αυτός το κάνει, οι ευθύνες είναι τότε μεγαλύτερες, οι συμμετοχές χειρότερες και οι ποινές αυστηρότερες.
Και κάτι ακόμη, αγαπητέ μου π. Θεόδωρε.

Δεν είναι θέμα απλής “συμμετοχής στην οικουμενιστική αποστασία”. Οικουμενιστική Αποστασία σημαίνει εσχάτη προδοσία! Συμμετοχή στο Π.Σ.”ε” σημαίνει απεμπόληση χάριτος και καταπάτηση δόγματος. Σημαίνει πλήρη αποξένωση από Θεού. Σημαίνει….. Σημαίνει….. Εγώ θα σου πω τι σημαίνει;; Τα γνωρίζεις ΠΟΛΥ καλύτερα, βαθύτερα κι αναλυτικότερα από μένα! Αλλά….. συνεχίζεις να συμμετέχεις. Εν γνώση. Συνεχίζεις να εσωματώνεσαι με επισκόπους ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ και αιρετικούς Οικουμενιστές.

“Συμμετοχή στην οικουμενιστική αποστασία” σημαίνει ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ κατά του Αγίου Πνεύματος! Ο μέτοχος Πνεύματος Αγίου, δεν γίνεται και δεν πρέπει ποτέ να συμμετέχει σε κοινωνία βλασφημούντων και συνένωση βδελυρών και παρανομούντων. Αρνείται να βλάψει την Φήμη του Αγίου Πνεύματος, ως Πνεύματος της Αληθείας.

“Οι συμμετέχοντες στην οικουμενιστική αποστασία”, αφού εκ των προτέρων φωτίστηκαν από το Φως το Αληθινόν και γεύτηκαν της επουρανίου δωρεάς, παραπαίουν και παραπίπτουν σε ασέβεια τόσο σιχαμερή στο Θεό, τόσο αηδιαστική, εξοργιστική και προσβλητική, η οποία εγγίζει τα φρικτά, φρικτότατα όρια του ασυγχωρήτου!

“Οι συμμετέχοντες στην οικουμενιστική αποστασία” καθιστούν τον εαυτό τους αποστάτην αδύνατον μετανοείν… Ας δούμε μαζί το γνωστό, ανατριχιαστικό κείμενο της προς Εβραίους Κεφάλαιον 6, στιχ. 4 – 8: “ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας Πνεύματος ῾Αγίου καὶ καλὸν γευσαμένους Θεοῦ ρῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας. Γῆ γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ’ αὐτῆς πολλάκις ἐρχόμενον ὑετὸν καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι’ οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ· ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους, ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.”

Δεν θέλω λοιπόν ούτε συ, ούτε γω, ούτε κανένας να καταδικασθεί στο τέλος εις καύσιν, εις κόλασιν αιωνίαν! “Ή όλοι μαζί στον Παράδεισο, ή κανένας στην κόλαση!” (Άγ. Παϊσιος).

“Οι συμμετέχοντες στην οικουμενιστική αποστασία” δεν έπρεπε να συμμετέχουν! Γνωρίζουν καλά πως οι ετερόδοξοι ΔΕΝ είναι διατεθειμένοι να ασπαστούν την Ορθοδοξία αλλά στοχεύουν να εγκαθιδρύσουν “ΝΕΑ εκκλησία” Οικουμενιστική, να διαδώσουν την Πανθρησκεία της Νέας Εποχής!

Άρα, είναι συνειδητοί παραβάτες και εν γνώσει αποστάτες. Άρα δεν κάνουν διάλογο αγνό. Εφ’ όσον δεν υπάρχει καμία αγνή διάθεση αλλά σκοπιμότητα και δόλος, όχι “ενδεχόμενος” αλλ’ ενδεδειγμένος και αποδεδειγμένος, τότε δεν υπάρχει λόγος για διάλογο, δεν υπάρχει δικαιολογία συμμετοχής.

Όταν τα ελατήρια προσεγγίσεως, τα κριτήρια προσκλήσεως και οι σκοποί της συζητήσεως αντανακλούν την αρχέκακη υπουλότητα του “δεύτε διαλεχθώμεν”, τότε δεν δικαιολογείται αυτή η τραγική έλλειψη διακρίσεως και η τρομακτική αδυναμία εντοπίσεως της πονηρότητος, δολιότητος και φαυλότητος των ετεροδόξων που ακυρώνουν a priori τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε συμμετοχής.

Εάν θέλουν οι συμμετέχοντες να είναι παναληθώς Ορθόδοξοι, ας μετανοήσουν δημοσίως για την παράνομη αυτή και ΑΝΤΙΘΕΟ συμμετοχή, ας αποσυρθούν αμέσως από το Βλάσφημο Π.Σ.”ε”, ας παύσουν την Μνημόνευση του Βαρθολομαίου, ας Αποτειχιστούν από ΟΛΟΥΣ όσους τον αναγνωρίζουν και τον Μνημονεύουν και ας μην καταδέχονται να ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ με όσους είναι Οικουμενιστές.

Ας παύσουν τα συλλείτουργα και οι συμπροσευχές. Δεν ευαγγελίζουν, δεν επισυναγάγουν τους διασκορπισθέντας, δεν συνεισφέρουν στην ενότητα.

Ας παύσουν επιτέλους οι παρανομίες, οι παραβάσεις και καταπατήσεις των Ιερών Κανόνων. Δεν οικοδομούν, δεν παραδειγματίζουν, δεν στηρίζουν, δεν ωφελούν.

Ας παύσουν οι Θεομπαιξίες και οι καταφρονήσεις των Αγίων Πατέρων. Αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα από μας. Αυτοί προσπάθησαν αρκετά καλύτερα από μας. Δεν θα πετύχουμε εμείς, ως δήθεν ανώτεροι και Μεταπατερικότεροι, όσα δεν “πέτυχαν” εκείνοι. Και εάν θέλετε να ξέρετε κάτι, το ότι οι Άγιοι Πατέρες δεν “πέτυχαν” την ποθητή Ενότητα, αυτό καθεαυτό είναι μία ΜΕΓΑΛΗ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Επέτυχον επαγγελιών. Επέτυχον το “Δι’ ευχών!” Πέτυχαν να διατηρήσουν ανόθευτη την Αλήθεια. Πέτυχαν να μεταλαμπαδεύσουν σε μας τους λοιπούς και λειψούς, την Αγία μας Ορθοδοξία. Εάν δεν ήταν για τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη, τον Μέγα Φώτιο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, θα είχαμε όλοι σίγουρα Φραγκέψει!! Δεν θα υπήρχε Ορθοδοξία. Κι ερχόμαστε μεις οι ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ σήμερα, με αγνωμοσύνη και αχαριστία, να “επανορθώσουμε” τα λάθη τους, εμείς οι λαθεμένοι, οι πλανεμένοι, οι συμβιβασμένοι και υποταγμένοι στον Παπικό Αντίχριστο.

Σας έχουν σιχαθεί και τα παιδιά μας. Κι όταν θα φύγετε από τη ζωή, θα μας κρίνουν όλους με γλώσσα αμείλικτη, σκληρή. ΝΤΡΟΠΗ σε όλους μας κι ΑΝΑΘΕΜΑ σ’ αυτούς τους αναίσχυντους ΠΡΟΔΟΤΕΣ που καταπατούν την ΠΙΣΤΗ. Μπορεί να ακυρώσατε τα αναθέματα για χάριν του Πάπα, μα η συνείδηση και η φωνή των παιδιών μας θα τα εξαπολύει σε κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας εν τη Κατ’ Οίκον Εκκλησία μέχρι Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας! Τα αναθέματα δεν σβήνουν, ισχύουν εις τον αιώνα! ΑΝΑΘΕΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ. ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΥΝΕΥΔΟΚΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ.

Leave a Reply