Η ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ ΚΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Σε μιαν ακατάσχετη και άσχετη κενολογία περί καινοτομίας επιδίδονται εναντίον μας αδιακρίτως, οι εν Χριστώ αδελφοί μας παλαιοημερολογίτες.

Σε κάθε τους κατηγορία, κάθε δεύτερη λέξη η «καινοτομία». Ας δούμε το λεξικό, καινοτομία:

α) πρωτοποριακή ιδέα για την υλοποίηση κάποιου πράγματος ή η νέα διαδικασία αυτής της υλοποίησης, καθώς επίσης και

β) η εφαρμογή νέων εφευρέσεων ή ανακαλύψεων για την πραγματοποίηση κάποιου αποτελέσματος.

Η πικρή αλήθεια είναι αυτή, ότι η αλλαγή του Ημερολογίου το 1924, ναι, ήταν όντως και ομολογουμένως μία θλιβερή και επάρατη καινοτομία. Ήταν μία ξαφνική καινή τομή στην ομαλή ροή της μετρήσεως του χρόνου.

Η καινοτομία αυτή ήταν όχι μόνο ξαφνική, αλλά άκαιρη, αδιάκριτη και σκανδαλιστική. Έγινε με τέτοιο βάναυσο, βάρβαρο και κακάσχημο τρόπο ο οποίος επέφερε με μαθηματική ακρίβεια τον διχασμό, τον διαχωρισμό, την διαταραχή και το τρισκατάρατο σχίσμα.

Την μεγίστη ευθύνη του σχίσματος του Άραφος Χιτώνος του Χριστού την έχουν οι εκκλησιαστικοί ηγέτες διά των οποίων έγινε η εισαγωγή και εφαρμογή της καινοτομίας αυτής και όχι όσοι απλοί πιστοί λαϊκοί παραστάθηκαν ως προαιώνιοι και διαχρονικοί της Πίστεως Φρουροί και φυσιολογικώς αντέδρασαν στην Ημερολογιακή αυτή αλλαγή.

Φυσιολογικώς και ανθρωπίνως, έγιναν και γίνονται λάθη απ΄ όλες τις πλευρές. Εμπλέκονται τα πάθη. Κανένας από μας τους αποτειχισμένους του νέου ημερολογίου δεν αρνείται ότι η αλλαγή αυτή ήταν πράγματι καινοτομία και έγινε χάριν του πάπα. Εξυπηρέτησε και θα συνεχίζει να εξυπηρετεί την Πανθρησκεία, τον Οικουμενισμό και τον Διεθνή Σιωνισμό.

Όμως, μία καινοτομιακή αλλαγή στην μέτρηση του χρόνου, έστω και λίαν κακώς γενομένη, έστω απαράδεκτη και επιστρεφομένη, ποτέ δεν δικαιολογεί το επάρατο Σχίσμα. Οι Άγιοι Πατέρες ποτέ δεν νομιμοποίησαν διά Κανόνων την διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας με βάση μία καινοτομία, μία εισαγωγή και αλλαγή του εργαλείου μετρήσεως χρόνου!

Η οποιαδήποτε χρονομετρική καινοτομία δεν συνιστά την Αποτείχιση, δεν δικαιολογεί το σχίσμα! Η δημιουργία ενός εργαλείου μετρήσεως χρόνου, είτε είναι δημιούργημα του Ιουλίου Καίσαρος, είτε είναι δημιούργημα του Πάπα, δεν επιτρέπει Κανονολογικώς την δημιουργία νέων παραλλήλων και αλληλοαφοριζομένων συνόδων!

Η δημιουργία όμως (εκ μέρους της ίδιας της Εκκλησίας του Χριστού!!) ενός πανθρησκειακού, συγκριτιστικού οργανισμού με κοινό όνομα «Παγκόσμιο Συμβούλιο «εκκλησιών» δηλαδή Βλασφημιών, η δημιουργία μίας νέας «εκκλησίας» της πολυ-πολυτισμικότητος, της παγκοσμιοποιήσεως και του Οικουμενισμού, όπως έκαναν οι πατριάρχες Αθηναγόρας, Δημήτριος και Βαρθολομαίος, όχι μόνο νομιμοποιεί αλλά επιτάσσει την Διακοπή Μνημονεύσεως, και εντέλεται εν τέλει την Ορθή, Αγιοπατερική Αποτείχιση.

Δεν ακούσαμε κάποιον επίσκοπο να πει στον τότε οικουμενικό πατριάρχη Μάξιμο τον Ε΄και στην Εκκλησία της Ελλάδος και της Κύπρου, οι οποίοι στάθηκαν ιδρυτές και πρωτεργάτες του εωσφορικού «Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών»: – «Αποτειχίζομαι από σας, διότι ιδρύσατε διαβολική βουλή ασεβών και Θεομίσητες «εκκλησίες πονηρευομένων», διότι διδάσκετε δημοσίως «γυμνή τη κεφαλή» την Παναίρεση του Οικουμενισμού!

Για το Ημερολόγιο όμως: «Καινοτομία, καινοτομία και διακοπή κοινωνίας…» Αυτό δεν είναι ορθό! Η ορθή, Αγιοπατερική Αποτείχιση σημαίνει την διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας, όσων διδάσκουν δημοσίως μία αίρεση κατεγνωσμένη από τους Αγίους Πατέρες, όπως είναι ο Παπισμός.

Η ορθή, Αγιοπατερική Αποτείχιση επίσης σημαίνει όχι μόνο την διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας με αιρετικό πρόεδρο, επίσκοπο ή πατριάρχη, αλλά επιτάσσει την διακοπή κοινωνίας και με όλους όσους μνημονεύουν τον αιρετικό πατριάρχη ή παραμένουν σε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του.

Για κάποιους έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι δεν έχουν ακριβή γνώση το τί σημαίνει «εκκλησιαστική κοινωνία», ο όρος κοινωνία δεν σημαίνει την «Θεία Κοινωνία» αλλά γενικώς περιλαμβάνει την οποιαδήποτε μυστηριακή επικοινωνία και συμπροσευχή.

Η επικοινωνία μας αυτή απαγορεύεται διότι αυτός ο οποίος ενώνεται και ενσωματώνεται με αιρετικούς επισκόπους γίνεται συγκοινωνός της αιρέσεώς τους, γίνεται συνυπεύθυνος και συγκατάκριτος, έστω και εάν δεν συμφωνεί με όλα όσα διδάσκουν οι αρχιερείς του. Εφ’ όσον διατηρεί εκκλησιαστική κοινωνία, αποδέχεται, ασπάζεται και υποτάσσεται στην αίρεση του. Αυτά διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες.

Η ορθή, Αγιοπατερική Αποτείχιση σημαίνει την διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας, όχι όμως και την καινοτομία της δημιουργίας νέων παραλλήλων αντιμαχομένων και αλληλοαφοριζομένων συνόδων. Η μία καινοτομία δεν πρέπει να γεννά την άλλη, ως άλλη Λερναία Ύδρα.

Το να κατηγορούν οι Παλαιοημερολογίτες εμάς τους Νεοημερολογίτες για καινοτομία και την ίδια στιγμή να κάνουν αυτοί συνοδικές καινοτομίες πολλαπλές και απανωτές, αυτό δεν βοηθά τον αγώνα εναντίον του Οικουμενισμού ούτε είναι δείγμα Χριστιανικής Ορθόδοξης φιλαδελφίας, ομονοίας και ομοψυχίας.

Πρέπει να πάψει οριστικά η μία ομάδα να κατηγορεί και να καταδικάζει την άλλη. Ας κάνει τον αγώνα του ο καθένας όπως αναπαύεται η συνείδησή του. Αρκεί να βρισκόμαστε σε απόλυτη συμφωνία με την διαχρονική διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και όχι σε συμφωνία και γαλήνη με την συνείδησή μας, η οποία δύναται να σφάλλει διότι δεν είμαστε Άγιοι Πατέρες.

Θέλεις, αδελφέ μου, να παραμείνεις σε μία από τις πολλές συνόδους του Παλαιού, μείνε εκεί που είσαι αλλά μην μιλάς για καινοτομία. Από την στιγμή που εμείς δεν την διαπράξαμε, δεν την εισαγάγαμε και δεν καταπατήσαμε κανένα δόγμα της Πίστεως, ούτε παραβήκαμε κάποιον Ιερό Κανόνα Οικουμενικής Συνόδου, δεν ευθυνόμαστε για το σχίσμα και δεν καινοτομούμε.

Ακολοθούμε το Νέο Ημερολόγιο χωρίς να ακολουθούμε τον αιρεσιάρχη πατριάρχη και την σύνοδό του. Διακόψαμε κάθε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του και με όσους τον μνημονεύουν. Αρνούμαστε κάθε πνευματική δικαιοδοσία και πατρότητά του διότι αυτός, διά της δημοσίας διακυρήξεως του οικουμενισμού, αποκόπηκε από την εκκλησία του Χριστού, διέκοψε την υιική του σχέση μετά του Πατρός των Φώτων και επισύναψε απαγορευμένη σχέση με τον αντίχριστο πάπα, τον υποκινηνούμενο από τον πατέρα του σκότους, του πατρός του ψεύδους.

Θέλεις, αδελφέ μου, να παραμείνεις στο Παλαιό, το Ιουλιανό; Μείνε εκεί που είσαι, μην το ονομάζεις όμως «Πάτριο», ΔΕΝ το δημιούργησαν οι Άγιοι Πατέρες αλλά ένας δεινός και εωσφορικός ειδωλολάτρης. Να το λες, καλύτερα με τ’ όνομά του: Ιουλιανό, Καισαρικό, Ειδωλολατρικό, όχι όμως και… «Πάτριο!» Σας παρακαλώ!

Θέλεις, αδελφέ μου, να παραμείνεις στο Παλαιό, μείνε εκεί που είσαι αλλά πάψε να μιλάς για Αποτείχιση, αυτή δεν υφίσταται πλέον! Εσύ πλέον οργανώθηκες συνοδικώς και υπάγεσαι σε ένα από τα πολλά, αλληλοεχθρικά, αλληλοαφοριστικά συνοδικά συστήματα του Παλαιού, με επισκόπους και Αρχιεπισκόπους.

Εμείς δεν δημιουργήσαμε καμία σύνοδο ούτε θα επιτρέψουμε ποτέ σε κάποιον από τους ιερωμένους, μοναχούς ή λαϊκούς να μας επισυνάψουν, πονηρώ τω τρόπω, με κάποια από τις συνόδους του Παλαιού. Ναι, συμφωνούμε, δεν έπρεπε να γίνει η αλλαγή αυτή, η αν θέλεις, η καινοτομία αυτή, αποκλειστικώς για χάριν ενότητος.

Ναι, καλό θα ήταν να επιστρέφαμε στην ενότητα η οποία υπήρχε πριν από το 1924. Αλλά τότε υπήρχε ΜΙΑ μόνο σύνοδος, ΟΧΙ πολλές και αλληλοαφοριστικές. Από την στιγμή όμως που τώρα δημιουργήθηκαν τόσες πολλές, σύνοδοι αλληλοεχθρικές, δεν μπορούμε να πάμε ούτε εκεί, διότι τίθεται το εξής σοβαρότατο θέμα και κρισιμότατο πρόβλημα το οποίο είναι και θα παραμένει αναπάντητο:

Εάν, υποθετικώς πάντοτε, θελήσουμε να επιστρέψουμε στο Παλαιό, ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Όταν μας απαντήσετε εν πάση ειλικρινεία και αληθεία Χριστού, σε ποιά Σύνοδο να πάμε, και γιατί αυτή είναι πιό γνήσια από την άλλη, τότε πάλι δεν θα προτρέξουμε, θα το σκεφτούμε. Και όταν αποφασίσετε πια να ενωθείτε, όλες οι σύνοδοι μαζί, όλες οι παρατάξεις του Παλαιού μεταξύ σας, τότε, ελάτε να τα πούμε…

Ίσως τότε καταδεχτείτε να κάνουμε αληθώς Γνήσια Σύνοδο πάντων των Αποτειχισθέντων όπου γης, με αρχιερείς, ιερείς, μοναχούς και λαϊκούς απ΄ όλες τις πλευρές κι απ΄ όλες τις μεριές της γης, επί ίσοις όροις, να ταπεινωθούμε όλοι, να τα βρούμε, να ομονοιάσουμε, ν΄ αγαπηθούμε, να ενωθούμε και να σταθούμε υπεράνω ημερολογίων!

Ίσως τότε, γιατί όχι, δημιουργήσουμε ένα αποκλειστικό δικό μας, ολόδικό μας Ημερολόγιο, ούτε Ιουλιανό, ούτε Γρηγοριανό, ούτε γνήσιο, ούτε σιγανό και σχισματικό αλλ’ όντως Πάτριο, Ορθόδοξο και Αποστολικό, βασισμένο αποκλειστικώς στην διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων.

Μέχρι τότε, ό,τι προσευχόμαστε είμαστε κι ό,τι επιζητούμε θα βρούμε, αρκεί να ταπεινωθούμε και να ενωθούμε! Για να δούμε….

Πηγή: http://www.wallingoff.com/864

Leave a Reply