“Οὐ κοινωνῶ. Ὅτι ἔξω ἐβάλατε τὰς Συνόδους!” (Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής)

Δανείζομαι ο πάμπτωχος τα ζάμπλουτα από Ορθόδοξη Εκκλησιολογία λόγια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού: “ΟΥ ΚΟΙΝΩΝΩ!” Και πάλιν εκ δευτέρου ο Άγιος Μάξιμος αποφαίνεται και Θεαρχίω νεύματι ομολογεί: “ΟΥ κοινωνώ τω Θρόνω Κωνσταντινουπόλεως!” ΔΕΝ κοινωνώ με Φιλοπαπικό, Αιρεσιάρχη Πατριάρχη! Δεν κοινωνώ με όσους τον μνημονεύουν αλλά και με όσους συλλειτουργούν με “τοις συνευδοκούσιν αυτώ” (Ζ’ Οικουμ. Σύνοδος) και συνεπώς ενσωματώνονται με αυτούς τους αιρετικούς-οικουμενιστές επισκόπους!

“ΟΥ μέλλει με, ΔΕΝ με νοιάζει εάν εσείς οι υποδουλωμένοι, εσείς οι συμβιβασμένοι και εβδελυγμένοι με θεωρείτε δήθεν ως “εκτός Σώματος Χριστού” και τάχα “εκτός της Κιβωτού”… Η αλήθεια όμως είναι, όσο απομακρύνομαι από αυτόν τον Λατινόφρονα πατριάρχη, άλλο τόσο ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΩ ΤΟΝ ΘΕΟ!”

Αυτό το δυναμικό, πανένδοξο “ΟΥ”, το ιστορικό το ΟΧΙ έμεινε ανεξίτηλο στην Εκκλησιαστική Ιστορία! Αυτό το “ΟΧΙ” ηχεί κι’ αντιλαλεί πολύ πριν να ακουστεί το Εθνικό μας ΟΧΙ.

ΟΧΙ πατριάρχα οικουμενιστά! ΔΕΝ σε αναγνωρίζω πλέον ως δικό μας Ορθόδοξο Ηγέτη, κι’ ας κατέχεις αναξίως και καταδυναστευτικά τα οικουμενικά πρωτεία. Δεν αναγνωρίζω ουδεμία εγκυρότητα στα μυστήρια που τελείς αλλά και όσα μυστήρια τελούν όσοι σε μνημονεύουν, έστω κι’ αν είναι ορθόδοξοι στο φρόνημα, διότι “μολυσμόν έχουσι τα μυστήρια, ΚΑΝ ορθόδοξος ει ο αναφέρων!” (Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης).

Αυτό το “ΟΧΙ” το Εκκλησιαστικό, το Αγιοπατερικό, είναι το Ανώτερο, τρανταχτότερο και σεισμικότερο απ’ όλα τα άλλα “ΟΧΙ”.

Είναι το “ΟΧΙ” εναντίον των αιρετικών, των νεωτεριστών, των Οικουμενιστών. Είναι το “ΟΧΙ” το διαποτισμένο στων Αγίων Πατέρων το “Δι’ ευχών”.

Δεν είναι το “ΟΧΙ” το ανίσχυρο και χαλαρό, το πλαδαρό και αραχτό. Δεν είναι το “ΟΧΙ” το θεωρητικό, το “ΟΧΙ” των χειλέων. Δεν είναι το “ΟΧΙ” το Χαρτοπολεμικό, το “ΟΧΙ” των “Ομολογιών Πίστεως”, ούτε το “ΟΧΙ” των υπογραφών, των λόγων των ωραίων.

Δεν είναι το “ΟΧΙ” των μοντέρνων “αποστασιοποιήσεων”, των Συνάξεων και “Αντι-οικουμενιστών” καπεταναίων. Δεν είναι, πάνω απ’ όλα, το “ΟΧΙ” το συμβιβαστικό, το συνυπαρξιακό και ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩΝ.

Είναι το “ΟΧΙ” το Αγιοπατερικό, το Ιερο-Κανονολογικό, το Απομακρυνσιακό, το “ΟΧΙ” το Αποτειχισιακό.

Είναι το “ΟΧΙ” το Προ-συνοδικό αιρέσεων ήδη προ πολλού κατεγνωσμένων και συνισταμένων αιρέσεων πάντων και πλανών, εβδελυγμάτων και βλασφημιών, σχισμάτων και κακοδοξιών του Πορνικού του Π.Σ.”ε”, το ψέκασμα του διαβόλου!

Είναι το “ΟΧΙ” το υπαρξιακό, το κατασταλτικό και καταλυτικό, το “ΟΧΙ” το πολεμικό και Παλαμικό τ’ Αγίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.

Είναι το “ΟΧΙ” του Μονομάχου και Άτλαντα της Ορθοδοξίας Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και του Μεγάλου Αθανασίου.

Είναι το ΟΧΙ του Μεγίστου ημών Προδρομικού Πατρός, Θεοδώρου του Στουδίτου!

Το ΟΧΙ το μαρτυριακό το οποίο επιφέρει διαφόρων μορφών διωγμούς, βασανιστήρια, κατατρεγμούς, περιθωριοποιήσεις, συκοφαντίες και αδίκους κολασμούς. Δεν μας λυγίζουν οι διωγμοί, δεν μας φοβίζουν οι απειλές, οι ανυπόστατες καθαιρέσεις και οι ψευδο-αφορισμοί. Αυτά είναι όλα ευλογίες, παράσημα και επιβράβευση ιερή.

Αυτούς δεν τους φοβώμαστε, της Θεοτόκου τους εχθρούς, τους γνωρίζουμε καλά, μας πολεμούν στα φανερά οι φθονεροί Οικουμενιστές . Τους “φίλους” μας όμως φοβώμαστε τους “Αντι-οικουμενιστές” που σιγοντάρουν το ολέθριο κακό και ανυπολόγιστη πνευματική ζημία προξενούν σε μυριάδες ψυχές παγκοσμίως, κηρύττοντας τον επάρατο εφησυχασμό, προωθώντας τον συμβιβασμό και την άμεση εξάπλωση-επιδείνωση της παναιρέσεως.

Και τί σημαίνει “ΟΥ ΚΟΙΝΩΝΩ;”

Δεν έχω καμία εκκλησιαστική επικοινωνία μαζί σας! Παύω οποιαδήποτε μυστηριακή κοινωνία μαζί σας! Δεν σας μνημονεύω! Δεν σας αναγνωρίζω ως “Εκκλησία Χριστού” αλλ’ “εκκλησία πονηρευομένων” και “καθέδρα ληστών.”

Αρνούμαι της Πίστεως τον μολυσμό, του Αγώνος τον μαγαρισμό και ευχαρίστως προτιμώ τον διωγμό “ένεκεν του Ονόματος Αυτού!”

Αρνούμαι να συγκοινωνώ “τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους”. Αρνούμαι να ενσωματώνομαι με επισκόπους αιρετικούς και λύκους με ένδυμα προβάτου. Αρνούμαι να εισέρχομαι σε φαύλο κύκλο, αντίχριστο, δολοφθοριακό, όθεν “έξερχομαι εκ μέσου αυτών και αφορίζομαι” καθώς μου εντέλλεται ο Κύριος Παντοκράτωρ.

“Ότι έξω έβαλε τας Συνόδους!” Δεν κοινωνώ μαζί του διότι εκτόπισε και αχρήστευσε τις Αγίες Οικουμενικές Συνόδους, εξέβαλε, εξεδίωξε και καταφρόνησε τους Πατέρες, κατήργησε τα εκ Θεού θεσπισθέντα Αναθέματα και ακύρωσε Κανόνες Αποτειχίσεως με διαχρονική-υποχρεωτική ισχύ.

Δεν κοινωνώ μαζί του διότι αρνούμαι την αίρεση της επισκοποκεντρικότητος και παραμένω πιστός της Εκκλησίας της Χριστοκεντρικής και Αληθοκεντρικής, της Εκκλησίας της Διαχρονικής, της εν δυσίν και τρισίν οριζομένης. Τους χαρίζω τα ντουβάρια! Αυτοί έχουν τους οίκους, εμείς οι Αποτειχισθέντες τον ΕΝΟΙΚΟΝ! “Τούτον τον Οίκον ΣΤΕΡΕΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ!!!” “Το στερέωμα των επί Σοι πεποιθότων” και διά ΣΕ Αποτειχιζομένων, στερέωσον Κύριε!

Δεν κοινωνώ μαζί του διότι αρνούμαι την αίρεση του “Αχρι-καιριτισμού”, την πλάνη της γεροντολατρείας και την γκουρουΐστικη θρησκεία του “Νεο-Γεροντισμού”. Αρνούμαι την μεγίστη πλάνη της “αρρωστημένης υπακοής” και της συναφούς πλάνης της επικλήσεως “λόγων διακρίσεως”.

Ποιά “διάκριση” επιτάσσει να μαγαρίζουμε το ευαγγέλιο και να αποδεχόμαστε “έτερο ευαγγέλιο παρ’ ο παρελάβομεν” πολλών δήθεν “εκκλησιών” (βλάσφημος Πληθυντικός που καταπατεί την Α’ Αγία Οικουμενική Σύνοδο και ακυρώνει το Αμετάθετο Σύμβολο της Πίστεως) ηνωμένων διά της βαπτισματικής θεολογίας;

Ποιά “διάκριση” επιβάλλει να μην εξετάζουμε τα πνεύματα αλλά να πνίγουμε την συνείδησή μας, να συμβιβάζουμε την Πίστη και να υποτασσόμαστε σε αιρετικούς επισκόπους και λυκοποιμένες;

Ποιά “διάκριση” στεφανώνει, εξυψώνει και αποθεώνει τον Αντίχριστο Πάπα, τον υποδέχεται με ύμνους θεοπρεπείς, μεγαλοπρεπείς, ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΟΥΣ και τον Μνημονεύει επισήμως, γυμνή τη κεφαλή, εξ’ “Ωραίας” Πύλης και εν πλήρη μάλιστα καταστολή, ως δήθεν “Παναγιώτατο” και “κανονικό” κανονικότατο “επίσκοπο” της Εκκλησίας;

Ποιά τέλος πάντων “διάκριση” αυτοπροβάλλεται ανώτερη από τον Χριστό τον Ίδιο, τους Αποστόλους και τους Αγίους Θεοφόρους ημών Πατέρες και μας επιτρέπει ελεύθερα να ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ και “να μην μολυνόμαστε” δήθεν, από αυτήν την Θεομίσητη και κολάσιμη ετεροζυγία, την κατεδικασμένη συ-ζυγία, πορνική συνουσία και πνευματική μοιχεία με βλάσφημες αιρέσεις;

Ποιοί θεολόγοι-θολολόγοι κηρύττουν την μεγάλη αίρεση του ΑΧΡΙ-ΚΑΙΡΙΤΙΣΜΟΥ και ανασκευάζουν άνομες αναμονές μελλοντικών Συνόδων (φάντασμα), οι οποίες ΔΕΝ πρόκειται ποτέ να συνέλθουν και να καταδικάσουν αιρέσεις ΗΔΗ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ;

Ποιοί “Αμέθυστοι” Μεθύστακες και Απατεώνες Ιστολόγοι απορρίπτουν Αγίους και Ομολογητές, ενώ στη θέση τους τοποθετούν ΜΑΣΟΝΟΥΣ και ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ και συνεργάζονται στενά με αθέους, κίναιδους και σατανιστές;

Ποιός γέροντας απορρίπτει την Διαχρονική και Θεόπνευστη Γραμμή των Αγίων Πατέρων και εφεύρει δική του “νέα οδό”, αυτήν της απαθείας, της ακηδίας, της ανενεργείας, της συμπορεύεσεως, της συνυπαρξίας, της συνοδοιπορίας και της εκ Θεού απαγορευμένης και κατεδικασμένης Συγκοινωνίας μετά αιρετικών;

Ποιός επηρμένος πνευματικός και πρωτοκλασσάτος πρωτοπρεσβύτερος κηρύσσει “αρρωστημένη υπακοή” και πειθαρχία αντι-Ευαγγελική σε οικουμενιστές επισκόπους και δεδηλωμένους αιρετικούς αρχιερείς;

Ποιός υποτίθεται “λεοντόκαρδος” επίσκοπος τη μία χρονιά αναθεματίζει θεοπρεπώς και πάνυ ομολογιακώς κατά την Θεαρχική Κυριακή της Ορθοδοξίας, “Ανάθεμα τοις Μασόνοις και Ανάθεμα τοις Οικουμενισταίς”, και αμέσως την άλλη χρονιά, κρύβεται ως λαγωός σε Πασαλιμανιώτικη σπηλιά, τρεμάμενος και τη δική του τη σκιά, ένεκα αντιθέου εντολής Βοσπορίτου “αυγούστου μοναρχήσαντος”;

Ποιός επίσκοπος φουσκώνει σα γύφτικο σκεπάρνι την πτέρνα του και την οφρύν καθώς αυτο-αναγορεύεται ως ανώτερος και σοφότερος τάχα των Πατέρων και “Μεταπατερικός”, πιότερο διακριτικός και πάνυ αγαπητικός με τους εχθρούς του Θεού και της Θεοτόκου;

Ποιά σπείρα παρανομούντων επισκόπων και “εκκλησία πονηρευομένων” μετήλλαξε την Ουσία της Εκκλησίας από Χριστοκεντρική και Αληθοκεντρική, σε “επισκοποκεντρική” και “ανθρωποκεντρική” συνάμα;

Ποιοί γόητες και γλώσσες αργές, ποιά δεσποτοκρατικά χείλη και θηρία κακά εδογμάτισαν την αίρεση της “βαπτισματικής θεολογίας”, της “θεωρίας των κλάδων” και των “αδελφών εκκλησιών;”

Ποιός Αιρεσιάρχης πατριάρχης θρέφει την Εωσφορική, λατρευτική και προσκυνηματική για τον εαυτό του ιδέα πως αυτός θα διορθώσει δήθεν τα λάθη των Πατέρων και θα καταφέρει όσα “απέτυχον” εκείνοι τάχα; Μεγαλύτερη αποτυχία από το να χάσεις την πατριαρχική ψυχή σου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!

Υπάρχει Θεός! Και Αυτός έχει τον τελευταίο Λόγο! Υπάρχει και ο Λαός του Θεού, ο οποίος εκφράζει το θέλημα και την ΟΡΓΗ του Θεού και εκάστοτε επικυρώνει ή ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ οποιεσδήποτε Συνόδους δεν είναι Ορθόδοξες και δεν ακολουθούν στ’ αχνάρια των Αγίων ημών Πατέρων.

“ΔΙ’ ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ” και ΟΧΙ “δι’ ευχών των “αγίων της γης” της δεσποτοκρατικής και οικουμενιστικής γης της επαγγελίας, με σύμφωνα συμβιώσεως και στεφανώσεως της κάθε ανωμαλίας, της γης των Σοδόμων, των Αθέων και πουλημένων πολιτικών ως πιόνα των Σιωνιστών, της γης των εκλεκτών Μεταπατέρων και Οικουμενιστών απάντων οι οποίοι πυρετωδώς προετοιμάζουν την έλευσιν του Αντιχρίστου!

ΟΡΘΟΔΟΞΕ ΠΙΣΤΕ ΛΑΕ, ΞΥΠΝΑ.
ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΟΙ ΟΦΕΙΣ.
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΟΥ.
ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΟΡΘΗ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ,
ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ,
ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
Ο ΘΕΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΠΩΣ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ,
ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ,
ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΑΦΗΣΕΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙ
“ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ” ΑΥΤΟΥ.
ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΣΟΥ.

Leave a Reply