Προς Νίκο Χειλαδάκη

 

Αγαπητέ μου Νίκο,

 

Κλείνεις το υπέροχο άρθρο σου περί της αρχής διώξεων ιερέων, με την θεαρχική απειλή της «λαϊκής οργής». Λέγω “θεαρχικής” “διότι όταν η οργή του πιστού λαού του Θεού έχει αφετηρία και αρχή την οργή του Θεού, τότε οι αγαπολόγοι Οικουμενιστές δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν την οργή του Θεού: “τις υπέδειξεν υμίν φυγείν από της μελλούσης οργής;” (Ματθ. 3, 7).

 

Ο “επιβλέπων επί την Οικουμενιστικήν γην και ποιών αυτήν τρέμειν” δεν παραβλέπει τις παραβατικές τους αβλεψίες και βεβηλωτικές τους παρανομίες. Θα τους περιλάβει καλά για τα έργα τους τα αισχρά και πονηρά: “και περιβλεψάμενος αυτούς μετ᾿ οργής!” (Μαρκ. 3, 5).

 

Υπάρχει ασέβεια και αδικία, όχι μόνο σε ηθικό επίπεδο αλλά και σε δογματικό: “Αποκαλύπτεται γαρ οργή Θεού απ᾿ ουρανού επί πάαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων των την αλήθειαν εν αδικἰα κατεχόντων,” (Ρωμ. 1, 18). Το να κατέχεις την Αλήθεια της Ορθοδοξίας και να καταπατείς ασεβέστατα τους Θείους, Αγιοπατερικούς της Νόμους, καθίστασαι υπόλογος και αποδέκτης της φοβεράς οργής του Θεού.

 

Θα ξεσπάσει η οργή του Θεού, όχι μόνο επάνω στους αμετανόητους Οικουμενιστές αλλά και επάνω σε όσους υπομένουν, υποφέρουν, ανέχονται, συμβιβάζονται και υποτάσσονται σε αυτές τις δογματικές παρανομίες. Και δεν είναι άδικος καθόλου ο Θεός: “μη άδικος ο Θεός ο επιφέρων την οργήν;” (Ρωμ. 3, 5).

 

Αυτή η «λαϊκή οργή» δεν είναι άλλο από την δικαιωματική, Νομοκανονική άρνηση κοινωνίας και Αγιογραφική, Αγιοπατερική Απομάκρυνση από μητρο-μανείς -μητρο-πολίτες οι οποίοι δεν έχουν Μήτρα-Μητέρα και Νύμφη την Πόλη που Ενυμφεύθησαν αλλά Ερωμένη την Παρδαλοφορεμένη, Εκδιδομένη παρά του Διεθνούς Σιωνισμού Ιερόδουλη Γυναίκα του Οικουμενισμού.

 

Σύμφωνα με λεξικά του Oxford και την Εγκυκλοπαίδειας Britannica, ο όρο “πόλις-κράτος” αποτελεί κοινωνικό-πολιτικό σύστημα διαχείρισης της κρατικής οντότητας που διαμορφώθηκε μετά την αστική επανάσταση.

 

Οι εκκλησιαστικές “πόλεις-κράτη” ιδρύονταν από μια Μητρόπολη. Ο όρος “Μητρόπολις” προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα και αργότερα το Βυζάντιο όπου λαμβάνει την σύγχρονη έννοια του ισχυρού Εκκλησιαστικού Κράτους, του Μητρικού κράτους που παρασκηνιακά όριζε, διακινούσε και διατηρούσε την ανώτατη Νομοθετική εξουσία.

 

Η «λαϊκή οργή», αδελφέ μου Νικό-λαε, υπόσχεται Νίκη του Λαού του Θεού. Ο υπερ-παρατεινόμενος δουλοπρεπής συμβιβασμός εγκαθιδρύει την Ήττα και προωθεί την επικράτηση της Παναιρέσεως.

 

Δεν θα σου κάνω κήρυγμα για Αποτείχιση. Την έχεις προχαραγμένη στο μεδούλι σου και αποτυπωμένη ως τατουάζ πνευματικό στο πετσί σου. Απλά σε παρασέρνουν όσοι σε γυροφέρνουν σε ανυπόστατες και αδικαιολόγητες φοβίες περί δήθεν σχισματικών Αποτειχισμένων. Η μεγάλη Αλήθεια του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος της Αληθείας, φανερώνεται εν Πρωτοδευτέρα Συνόδω, διά Συνοδικών Α΄γίων Θεοφόρων Πατέρων και διά του Θεουμένου Προέδρου αυτής, Φωτίου του Μεγάλου: “ΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΕΤΕΜΟΝ!”

 

Λόγια απλά, ξεκάθαρα και ΘΕΙΚΑ: “Δεν κάνουν σχίσμα!” Δεν δημιουργούμε δικές μας νέες Συνόδους και δεν επιδιδόμαστε σε ανεξέλεγκτες χειροτονίες.

 

Tο ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ: Δεν διατηρούμε κοινωνία με αιρετικούς Αρχιερείς. Δεν γινόμαστε “Συνευδοκούντες” μετά κακοδόξων, τους οποίους καταδικάζει και αναθεματίζει η Ζ’ Οικουμενική.

 

ΤΟ ΦΟΒΕΡΩΤΕΡΟ: δεν επιτρέπουμε διεφθαρμένους στο δόγμα επισκόπους να μας εκπροσωπούν σε τέτοιες πορνικές, μοιχειακές, βδελυρές διαθρησκειακές συνουσίες και απαγορευμένες συλλειτουργίες διότι έτσι διαφθείρουν τον Οίκο του Θεού και κάτι τέτοιους θα τους “φθερεί”, θα τους παραδώσει στη φθορά, θα τους καταστρέψει ο Θεός! (Α’ Κορ. 3, 17).

 

Αδελφέ μου Νίκο.

 

Το Νίκος του Νικόντος Χριστού να είναι μαζί σου και μαζί με τους ομοψύχους αγαπητούς ακολούθους και υποστηρικτές σου. Μη σας εξαπατούν οι Αχρι-καιρίτες, Σιγονταρο-οικουμενιστές.

 

“Μηδείς υμάς απατάτω κενοίς λόγοις· διά ταύα γαρ έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας. Μη ουν γίνεσθε ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ αυτών.” (Εφεσ. 5, 6).

 

Η κοινωνία είναι ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Ας μη συμμετέχουμε, έστω και έμμεσα, σε αυτό το βδέλυγμα της ερημώσεως και μείνουμε και μείς έρημοι, η ψυχή μας, η ζωή μας και ο τόπος μας έρημος:

 

“Ιδού αφίεται υμίν ο Οίκος υμών έρημος (Ματθ. 23, 38).

Reply
Reply to all
Forward

Leave a Reply