Το πρώτο είναι ο Λόγος του Ευαγγελίου ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

Από τα λόγια του π. Δανιήλ Αεράκη, τον οποίο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ σέβομαι και αγαπώ, όθεν και απαντώ! Τα λόγια του βρίσκονται σε άρθρο του εδώ:

 

http://apotixisi.blogspot.com.au/search?updated-max=2015-06-05T13:51:00%2B03:00&max-results=5 (Ιστολόγιο «Ομολογία») με τίτλο:

 

“Τό πρῶτο εἶναι τά λείψανα;”

 

«Το πρώτο είναι ο λόγος του Ευαγγελίου» (μια παρένθεση, πάτερ, όταν μιλούμε για Λόγο του Ευαγγελίου, είναι απαραίτητο να το γράφουμε με «Λ» Κεφαλαίο, σε αντίθεση με άλλους λόγους άλλων ασυγκρίτως υποδεέστερων βιβλίων και λόγους ανθρώπων ιδιοτελών).

 

Και όπως αποφαίνεται επαρκέστατα και αληθέστατα ο πνευματικός μας πατέρας, π. Ευθύμιος: «Η Αγία Γραφή υπέρκειται των Συνόδων και των Πατέρων!»

 

Όντως, ο Λόγος του Ευαγγελίου είναι το πρώτο και πρέπει να είναι το πρώτο! Αλλά…. Είναι; Π. Δανιήλ; Είναι;;;;;;;

 

Εάν πράγματι, όπως γράφεις, «ζητάμε το αληθινό», εάν στ’ αλήθεια «ζητάμε το πρωτεύον και το σωτηριώδες», τότε όχι μόνο θα ακούσουμε και θα λαλήσουμε αλλά και θα εφαμόσουμε τις σωτηριώδεις εντολές του Λόγου του Ευαγγελίου.

 

Ποιες είναι αυτές;

 

Γαλ.. 1, 8: «ἀλλά καί ἐάν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζεται ὑμῖν παρ’ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω· ὡς προειρήκαμεν καί ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζηται παρ’ ὅ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω».

 

Άγγελος είναι και ο Επίσκοπος, όπως βλέπουμε στην Αποκάλυψη! Και δεν το λέγει μία μόνο φορά, αλλά το ξαναλέγει, το επαναλαμβάνει σκοπίμως, να υπογραμμίσει το Υποχρεωτικόν της Εντολής! ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ! Και άρτι ΠΑΛΙΝ λέγω: ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ!

 

Εσύ, π. Δανιήλ, κάνεις πράξη το Λόγο του Θεού; Αποδίδεις δίκαιη και οφειλομένη προτεραιότητα στην Αγία Γραφή, όπως διατείνεσαι; Αναθεματίζεις το δικό σου «άγγελο» που Μνημονεύει τον ΜΕΓΑ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ Βαρθολομαίο;;;;;;;

 

Γνωρίζεις καλώς πως η ένωση αποτελεί αιρετικής «πίστεως αποδοχή και ένωσιν ΤΕΛΕΙΑΝ προς το υπερέχον!» Αποκλείεται να μην το γνωρίζεις! Τι κάνεις όμως; Το ΠΡΑΤΤΕΙΣ;

 

Άλλη μία σωτηριώδης Εντολή του Λόγου του Θεού:

 

Β΄ Ἰωάν. 10: «εἴ τις ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν (της Ορθοδοξίας) οὐ φέρει, μή λαμβάνετε αὐτόν εἰς οἰκίαν καί χαίρειν αὐτῳ μή λέγετε· ὁ γάρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς».

 

Ο οικείος σου επίσκοπος. π. Δανιήλ, ο Αρχιεπίσκοπός σου και ο Πατριάρχης σου, με τους οποίους Δογματικώς και Μυστηριακώς Ενώνεσαι και Ενσωματώνεσαι, αυτοί οι Ηγούμενοί σου, «ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΟΥ ΦΕΡΟΥΝ!»

Κηρύττουν ΕΤΕΡΟΝ ευαγγέλιον, ΑΛΛΗ διδαχή.

 

Εσύ πάτερ; Τους λαμβάνεις εις την Ευκτήριον Οικίαν σου διά της Μνημονεύσεώς σου;

Τους απευθύνεις το «χαίρετε» και το «Σεβασμιώτατε, ευλογείτε!»;

 

Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Λόγος του Θεού: «ὁ γάρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς».

Δεν το λέγω εγώ, το λέγεις εσύ, συ είπας: «Τό ζήτημα τῆς προτεραιότητας καί τοῦ ὀρθοῦ προσανατολισμοῦ εἶναι σπουδαῖο!»

 

Ο Λόγος του Θεού είναι η Σώζουσα Αλήθεια. Η αίρεση είναι διαφθορά αυτής της Αληθείας και παραχάραξή της. Τη στιγμή που υπάρξει κάποια αίρεση η οποία αντιστρατεύεται το Λόγο του Θεού, ακυρώνει μία των ελαχίστων εντολών του Θεού, καταργεί ή τροποποιεί κάποια διδασκαλία της Αγίας Γραφής και επιβουλεύεται ύπουλα την αυθεντία της, τότε αυτόχρημα πρέπει να υπερισχύσει η ανωτερότης του Λόγου του Θεού, ΤΟ ΑΝΑΘΕΜΑ, Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΣ, Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ, ασχέτως εάν αυτή η αίρεση προέρχεται από σεβάσμιο πρόεδρό μας, τον φίλτατο Ηγούμενό μας, τον «Θεο-πρόβλητο» Επίσκοπό μας ή ακόμη και «θειότατον» Πατριάρχη μας!

 

Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΡΑΤΗΤΩ!

 

Εάν φοβηθούμε να κάνουμε αυτήν την ιεραρχική τοποθέτηση, εάν δειλιάσουμε να θέσουμε απόλυτη προτεραιότηα στην Αλήθεια και την θυσιάσουμε ή την συμβιβάσουμε για να μην έρθουμε σε ανεπιθύμητη και οδυνηρή ρίξη με τον οικέιο επίσκοπο, (πράγμα το οποίο θα μας ΚΟΣΤΙΣΕΙ τη θέση, την αίγλη, την Ενορία, την επευφημία) τότε, δυστυχώς, ακυρώνουμε την ανωτάτη αυθεντία και καταφρονούμε την υπερτάτη αξία του Λόγου του Θεού… Τότε γινόμαστε Θεομπαίκτες και Καταφρονητές!

 

«Ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε!» (Πράξ. 13, 41)

 

«Αφανίσθητε» σημαίνει εξαφανισθείτε, αϊ χαθείτε από μπροστά μου, από προσώπου Κυρίου!

Σκληρός ο Λόγος, μα δεν είναι του «Πανταζή» αλλά του Κυρίου Παντοκράτορος!

 

Οι Ιεροί Κανόνες σε καμία περίπτωση δεν περιθωριοποιούν το Λόγο του Θεού, αλλά συνιστούν τους αλάνθαστους εκφραστές του!

Σε καμία περίπτωση οι Κανόνες δεν επιβουλευονται την αυθεντία της Αγίας Γραφής ούτε και έρχονται σε κάποια ουσιαστική αντίθεση με αυτήν, παρά μόνο σπάνια σε κάποιες φαινομενικές «αντιθέσεις» από τις οποίες περιέχει και η ίδια η Καινή Διαθήκη!

 

Οι Κανόνες στέκονται Οδηγοί, οι Πατέρες Καθοδηγοί και ο Βίος τους, η συμπεριφορά τους και η Απομάκρυνσή τους από αιρετικούς συνεπισκόπους αυθύπαρκτα Υποχρεωτική!

 

Έχουμε χρέος ιερό, καθήκον άγιο και πνευματικό να τους μιμηθούμε, να εξέλθουμε εκ μέσου αυτών και να αυτό-αφοριστούμε από τους Ψευδεπισκόπους και Λυκοποιμένες. Το Άγιον Πνεύμα μας διαβεβαιώνει: ΔΕΝ τελούμε σχίσμα, δεν θέτουμε τον εαυτό μας εκτός της Κιβωτού! Διότι δεν δημιουργούμε Νέες Συνόδους.

 

Παραμένουμε στη Διαχρονική Εκκλησία του Χριστού.

Διαμένουμε ηνωμένοι στο Σώμα Χριστού.

Εμμένουμε στους δύο ή τρεις συνηγμένους εις το ΕΚΕΙΝΟΥ Όνομα, όχι το όνομα του π. Ευθυμίου, αλλά εις το υπέρ παν Όνομα του Εμμανουήλ!

ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ!!!

Leave a Reply