ΤΟ ΤΡΙΚΕΡΑΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΤΟΥ ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Στην επίσημη Ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Βλασφημιών:

http://www.oikoumene.org/en/about-us

εντοπίζουμε τρεις κυρίαρχες “Ωδές” που απαρτίζουν και δια-φημίζουν τον Ενωτικό Κανόνα, αποδιδόμενο κατά την σκοτεινή αυτή περίοδο των εσχάτων καιρών της “Σαρακοστής” του Εωσφόρου που λέγεται Οικουμενισμός:

Ωδή 1η:

“Το Π.Σ.”ε” είναι μια (λατρευτική) κοινότητα “εκκλησιών” (σπείρα λεγεώνων) πορευομένων προς ορατήν ένωσιν υπό μιαν πίστιν και μίαν ευχαριστιακήν συναδελφότητα, εκφραζομένη διά κοινής λατρείας (διαμυστηριακής) και ζωής εν Χριστώ…

Ωδή 2η:

“Το Π.Σ.”ε” στοχεύει να προχωρήσει εις αυτήν την ένωσιν, (υπό του Πρωτείου του Πάπα) ώστε συμφώνως με την προσευχή του Ιησού προς τους ακολούθους Αυτού: “ίνα ο κόσμος πιστεύσει…”

Ωδή 3η:

“Το Π.Σ.”ε” είναι η πιο ευρύτερη και επικρατέστερη ανάμεσα στις πολλές οργανωμένες εκφράσεις της συγχρόνου Οικουμενιστικής Κινήσεως, (Άρμα του Αντιχρίστου) μια Κίνηση (Σιωνιστική) στόχος της οποίας είναι η Χριστιανική ενότητα.”

(1. “The WCC is a community of churches on the way to visible unity in one faith and one eucharistic fellowship, expressed in worship and in common life in Christ.

2. It seeks to advance towards this unity, as Jesus prayed for his followers, “so that the world may believe.” (John 17:21)

3. The World Council of Churches (WCC) is the broadest and most inclusive among the many organized expressions of the modern ecumenical movement, a movement whose goal is Christian unity.)

Αυτά λοιπόν είναι τα τρία κέρατα του Οικουμενισμού! Είναι οι Τρεις βασικές Ωδές που συγκροτούν τον Οικουμενιστικό Κανόνα της λατρείας του Εωσφόρου:

1. Ευχαριστιακή συναδελφότητα-λατρευτική κοινότητα “και είχον άπαντα κοινά…” (Πραξ. 2, 44).

2. Αμετάκλητος και Αποκλειστικός Σκοπός η άμεσος και κατεπείγουσα ετερόκλητος ΕΝΩΣΙΣ!

3. “Το Π.Σ.”ε” είναι Σιωνιστικό Όργανο της συγχρόνου Οικουμενιστικής Κινήσεως προς προυπάντηση του Αντιχρίστου!

Και λοιπόν;

Τί σχέση έχουν αυτά τα τρία, με το δικό μας Άγιο Τριώδιο;

Η ερώτηση είναι λάθος και θα πρέπει να αναστραφεί, ώστε να βρεθεί η απάντηση η ορθή και αποκαλυπτική:

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ με αυτό το Σατανικό, Πανθρησκειακό “Τριώδιο” του Π.Σ.”ε”;;;;;;;

ΕΣΕΙΣ, όσοι κοινωνείτε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχετε και ΠΑΡΑ-έχετε σχέση Αντίθεο, Αντίχριστη, Αντι-ευαγγελική, Αντορθόδοξη και Αντιπατερική!

Η Αλήθεια, η Ορθοδοξία, ως ΣΩΜΑ Χριστού, δεν έπρεπε να έχει ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με αυτή τη Σατανική Σχέση που συσχετίζεται άμεσα με τη λατρεία του Εωσφόρου! Και εφ’ όσον – υποτίθεται – πως οι Πατέρες είναι οι αλάνθαστοί σας Οδηγοί, τότε ΓΝΩΤΕ έθνη και ηττάσθε, οι Πατέρες ΠΟΤΕ δεν θα επέτρεπαν στον εαυτό τους να είναι ΜΕΛΗ ενός τέτοιου φρικτού, Εωσφορικού “Παγκοσμίου Συμβουλίου ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ!!”

Και ΔΕΝ θα το έκαναν διότι γνώριζαν, όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε και σεις (και το γνωρίζετε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ) πως εάν γινόταν ΜΕΛΗ μιας τέτοιας Παναιρετικής, Πανθρησκειακής Βουλής Ασεβών, όχι μόνο θα ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣΑΝ το Πνεύμα το Άγιο (ασυγχώρητη αμαρτία) αλλά ΘΑ ΗΝΩΝΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΣ όλους τους πιστούς, (των οποίων ο ψυχές κρέμονται στο Πετραχίλι τους), με ένα τέτοιο Κακάσχημο Τέρας της Κολάσεως, ενώ ΔΕΝ είχαν καθόλου τέτοια εξουσία να εκπροσωπούν αυθαιρέτως τον Πιστό Λαό σε μία τέτοια Μολυσματική Μελότητα χωρίς την απαραίτητη ΕΚΓΡΙΣΗ του ιδίου του Λαού, ο οποίος Λαός ΕΝΕΚΡΙΝΕ την αξιότητά τους, κατά τη χειροτονία τους, αναφωνώντας (πιστοποιώντας και επισφραγίζοντας) το τριπλό, ομολογιακό “Άξιος!”

Και δεν είναι μόνο ότι συνάδετε, συνευδοκείτε, συμψάλλετε και συμφωνείτε με αυτή τη Βαβυλώνια και βέβηλη “Α-συμφωνική Ορχήστρα” του Αρχιμαέστρου Διαβόλου, δεν είναι μόνο ότι συνυπάρχετε με αυτό το σατανοπρόβλητο συρφετό και συμπορευόσαστε με αυτή τη πανδαιμονική, συνουσιακή και μολυσματική κατά πάντα ΚΟΙΝΩΝΙΑ μετά ακοινωνήτων αιρέσεων και πλανών, αλλ’ επιπροσθέτως, η Ορθόδοξη Διοικητική “εκκλησία” αποτελεί βασικό και ηγετικό στέλεχος του Π.Σ.”ε”!!! Και καμαρώνει και υπερηφανεύεται για αυτό!

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΧΥΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΥΣ όπου γης που συνεχίζει, διά μέσου της Δογματικής, Λειτουργικής, Ενωτικής Μνημονεύσεως του επισκόπου του που υποκριτικώς επιτελεί, να ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ με απόλυτη, τεράστια ΕΝΟΧΗ, αυτοκαταδικαστικώς και αξιοκατακρίτως ΣΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ και σχέση άρρηκτη, στενή με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Βλασφημιών!

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΧΥΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΥΣ που μέσω της Μνημονεύσεως ΕΝΩΝΕΙ τους πιστούς που κρέμονται από το Πετραχίλι του και ολόκληρο το εκκλησίασμά του με τον Πάπα και με όλες τις επί μέρους πλάνες και καταστρεπτικές αιρέσεις, στις οποίες ο «Πράσινος» Πατριάρχης του Γένους τους έχει όλους ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΥΣ, ενώ κηρύττει παράλληλα πως “όλα τα δόγματα σώζουν!”

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΧΥΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΥΣ που τα γνωρίζει όλα αυτά, και “κάνει τα μάτια τα στραβά” και σιωπά και αποκρύπτει και καλύπτει και ΔΕΝ ενημερώνει τους πιστούς πως Ο ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ, ΘΕΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ προς άρση και ακύρωση αυτής της ενόχου εκπροσωπήσεως, μολυσματικής Μελότητος και αντιθέου ενότητος είναι η ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ ΠΙΣΤΩΝ, αλλά τα βαπτίζει ως “σχίσμα” για εκφοβισμό των αφελών, “δι’ ευχών των γερόντων ημών…”

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΧΥΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΥΣ που ΨΕΥΔΕΤΑΙ ενώπιον ΘΕΟΥ, που ΕΞΑΠΑΤΑ και υποβαθμίζει τη νοημοσύνη του ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, θα έπρεπε, λέγω, να κρυφτεί πίσω από το αδηφάγο παραπέτασμα του πυρίνου ποταμού ο κάθε ιερεύς που ΘΕΑΤΡΙΝΙΖΕΙ και ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ έως αηδιαστικού πια βαθμού, πως «η συμμετοχή μας στο Π.Σ.«ε» αποτελεί (τάχα) εκδήλωση κοινωνική και δεν υπάρχει καμία βλάβη και επιρροή των Ορθοδόξων πιστών με την Μελότητα αυτή!” Ντροπή σου, «σεβασμιώτατε» Πειραιώς, ΝΤΡΟΠΗ! Η αυθαδεστάτη αιτιολογία σου προσβάλλει βάναυσα τη νοημοσύνη μας! Δεν είμαστε άμυαλα, άβουλα πειθήνια όντα, να πειθόμαστε στις πεζότατες κουτοπονηριές σου!

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΧΥΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΥΣ που δικαιολογεί τον διαβολεμένο αυτό συμβιβασμό, την υποδούλωσή του αυτή αναμένοντας παθητικά, από του αιώνος και έως του αιώνος, υποτιθέμενη καταδίκη συνοδική, αποτελούμενη από Οικουμενιστές που θα καταδικάσουν Οικουμενιστές και από Μασόνους που θα καταδικάσουν Μασόνους!

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΧΥΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΕΥΣ, κάθε Ηγούμενος, Γέροντας και Μοναχός που επικαλείται αρρωστημένη υπακοή και πειθώ, «αποφυγή σχίσματος» για “λόγους διακρίσεως” και αρνείται, φοβείται, ΔΕΙΛΙΑΖΕΙ να παύση τη Μνημόνευση και να Αποτειχιστεί από τον Αρχι-οικουμενιστή του Αρχιεπίσκοπο και Αιρεσιάρχη Πατριάρχη, τρέμοντες και πτοούντες τα ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ!

Το παν-ένοχο, δουλοπρεπή και παν-ευκόλως συμβιβασμένο ιερατείο προσπαθεί ανεπιτυχώς να απαλύνει τη βεβαρημένη του συνείδηση με την συμπόρευση και τη ΣΙΩΠΗ… Ενώ οι δημαγωγούντες ιερείς μιλούν υποκριτικά για “κατανυκτική προπαρασκευαστική περίοδο Τριωδίου” παραμένουν απελπιστικά εγκλωβισμένοι στη μολυσματική κοινωνία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Βλασφημιών! Και δεν έχουν τα “κότσια”, τη “τσίπα” να αποσυρθούν πάραυτα από αυτό διαιωνίζον και όζον Νεκροτομείο!

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΧΥΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – ΘΟΛΟΛΟΓΟΣ που αναγνωρίζει ως Κανονικούς Ποιμένες, ψεύτες και απατεώνες που το Άγιο Πνεύμα ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ως «Ψευδεπισκόπους» και «Λυκοποιμένες», τουναντίον και κόντρα στο Θεό, τούτοι οι Θεομάχοι θεολόγοι μας παροτρύνουν να προστρέχουμε “μετά φόβου Θεού Πίστεως και αγάπης” σε αυτά τα «κακά θηρία» κατά την Γραφή, σε αυτούς τους «ιούς διαβόλου» για να κοινωνήσουμε Σώμα και Αίμα Χριστού… και να κηδευθούμε και να ενταφιασθούμε από την Οικουμενιστική τους χάρι!

Έχει έπειτα το ΘΡΑΣΟΣ η θρασύδειλη δεσποτοκρατία, να ψάλλει υποκριτικά και ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ το «Μεθ’ ημών ο Θεός»….

Αλήθεια; Είναι «μεθ’ υμών» μαζί σας ο Θεός στις αισχρές σας αγκαλιές με τον Πάπα, τα χειροφιλήματα, ερωτομηνύματα και τις Θεομίσητες συμπροσευχές, διαθρησκειακές γιορτές και α-νόητες νουμηνίες;;;

Είναι τάχα μαζί σας ο Θεός στα Διαθρησκειακά σας Συνέδρια τα ΠΟΡΝΙΚΑ, όπου ολόγυμνοι ιθαγενείς επικαλούνται πνεύματα δαιμονικά, και σπαρταρούν και ξεσπούν σε επιφωνήματα μαγικά, γύρω από φωτιές χορεύοντας με τους λύκους και ΣΕΙΣ στη πρώτη τη σειρά, κοινωνώντας με τους ΛΥΚΟΥΣ;;;

Είναι τάχα μαζί σας ο Θεός με τις διεφθαρμένες, λεσβιακές επισκοπίνες, τις ημίγυμνες ισπανοχορεύτριες και τους ανώμαλους ζουλού με τα ξεσπάσματα-χαλάσματα και ιαχές τουρλού-τουρλού στη λαχανο-λατρεία του Βάαλ;

Ο «Κύριος των Δυνάμεων» ΑΔΥΝΑΤΟΝ να συμμετάσχει στα Οικουμενιστικά σας τα ΑΙΣΧΗ. Όσα «Κύριε των Δυνάμεων, μεθ’ ημών γενού» κι’ αν ψάλλετε και λαλείτε πανταχού, Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΥΔΑΜΟΥ!

Λόγια μόνο, μελωδίες, ψαλμωδίες έντεχνες, καλλιτεχνικές, θεωρίες άχαρες και άκαρπες, χαρτοπολεμικές. Επιστολές από ευαίσθητους σε Αναίσθητους και άκυρες υπογραφές, αισθητές όσο το τσίμπημα του κουνουπιού…

Ποιούς νομίζετε ότι κοροϊδεύετε; Μιλάτε για πνευματική προπαρασκευή και συμπορεύεστε παρασκηνιακά στα γρανάζια τα πολιτικά της αθεΐας, προπαρασκευάζοντας πυρετωδώς τα Αποκαλυπτικά πρόθυρα της επάρατης Πανθρησκείας.

Παν-θρησκεία δεν σημαίνει μόνο το παν-πλήθος όλων των θρησκειών ηνωμένων μαζί αλλά κυρίως η θρησκεία του κατσικοκέρατου και τραγοπόδαρου θεού Πάνα (του Σατανά) ο οποίος παιανίζει πονηρά, “πονηρός πατά το Κλήμα” με τον ποιμενικό του αυλό όχι θεολογίας μα θεοσοφίας και του Συγκρητισμού, την λεγομένη «Σύριγγα», τη φλογερή φλογέρα, με φλόγες συνυπάρξεως, συγχωνεύσεως και συμβιβασμού, φλόγες ενωτικού πόθου οικουμενιστικού, φλόγες ετεροδοξίας συνδυασμού, «φλόγαν δροσίζουσαν» τον “Παναγιώτατον” Πάπα.

Ο ψευτοθεούλης Πάνας πλέον, ως υπέρτατος προστάτης του πρασίνου περιβάλλοντος, (και κατ’ εξοχήν εμπνευστής του «Πρασίνου» Πατριάρχου) ως θεός των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των ζιζανίων, ως σπορέας της πνευματικής μοιχείας αλλά και προωθητής της απέραντης ποικιλίας ηδονών, προϊόντων και πολυτελών τροφών… Θεός της κοιλίας και κοίτη του Οικουμενισμού. Κοίτη μιαρά και μεμολυσμένη. Κοίτη μοιχείας πνευματικής, κρεβάτι διαβολεμένο!

Ω Πατριάρχα! Ουκ ήκουσας του Χρυσοστόμου την φωνήν;

«Ουκ ήκουσας Παύλου λέγοντος, ότι Τίμιος ο γάμος, και η κοίτη αμίαντος; Ει δε από της αμιάντου κοίτης ανιστάμενος ου τολμάς ευχή προσελθείν, από της κοίτης ων της διαβολικής (της Οικουμενιστικής) πως καλείς (επ’ άμβωνος) το φρικτόν όνομα εκείνο και φοβερόν (του Πάπα, ως Παναγιώτατον); Και γαρ κοίτη διαβολική το εν ύβρεσι πλύνεσθαι (αιρέσεων) και λοιδορίαις (του Π.Σ.«ε»). Και καθάπερ πονηρός τις μοιχός ο θυμός μετά πολλής ημίν συγγίνεται της (διαθρησκειακής) ηδονής, τα ολέθρια (δόγματα) προϊέμενος εν ημίν σπέρματα, και την διαβολικήν ποιών αποτίκτειν έχθραν, (εχθρέ του Θεού!) και απεναντίας τω γάμω (μετά του Νυμφίου της Ορθοδοξίας) πάντα εργαζόμενος. Ο μεν γαρ γάμος τους δύο ποιεί σάρκα γενέσθαι μίαν, ο δε θυμός (του Οικουμενισμού) τους ηνωμένους εις πολλά διαιρεί μέρη, (σχισμάτων και μερισμών, ους οι αποτειχίζοντες την Εκκλησίαν εσπούδασαν ρύσασθαι) και αυτήν κατασχίζει και κατατέμνει την ψυχήν (της Νύμφης Εκκλησίας!)» (Ομιλία ΝΑ’ Εις το Κατά Ματθαίον Vol. 7, σελ. 593).

Πρέπει να αναφερθεί, πως ο Πάνας επίσης λατρεύεται ως ένθερμος φίλος και εραστής του κρασιού, του κεφιού και του γλεντιού, το αντίθετο από το Ορθόδοξο τρίπτυχο: Οίνος (Θεία Κοινωνία), Χαρμολύπη και Πανύγηρις. Το Διαθρησκειακό γλέντι του Διός καλά κρατεί και επικρατεί μια κοχλάζουσα υπερπαραγωγή παγανιστικής, ανδροθήλυκης ορμόνης, μιας αποπνικτικής, υπνωτιστικής ομίχλης και σάπιας, σαχλής συμπροσευχής.

Ο Πάνας παρίσταται πανούργος σύντροφος των Νυμφών-Δογμάτων και ακαταμάχητος εραστής των νέων, ασχέτως φύλου. Μανιακότερος του σκύλου, πανδαιμόνιος, παιδόφιλος και διαστροφής πατέρας. Τέρας ζωολατρικό. Αφροδίσια θεότητα πολλαπλασιασμού αιγοπροβάτων αλλά και επιβήτορας αλόγων ζώων, κτηνών αιρετικών, από αυτά που είδε στο φρικτό του όραμα ο Αντώνιος ο Μέγας, την Αγία Τράπεζα να περικυκλώνουν.

Ο θρύλος θέλει τον Πάνα θούριο και θριαμβευτή στη Μάχη του Μαραθώνα όπου κατατρόμαξε τους Πέρσες με άξαφνες ανατριχιαστικές φωνές και διαπεραστικό τσίριγμα πολλών μαγισσών σε ένα υπνωτιστικό, εκκωφαντικό αντίλαλο του ονόματος «Παααν – Παααν – Παααν…») Ακόμη κι ο παν-ικός από τον οποίο κατελήφθησαν οι Πέρσες, έχει ρίζα τ’ όνομά του: “Παν”…

Το ΠΑΝ-δαιμόνιο του Οικουμενισμού και ο ΠΑΝΑΣ της ΠΑΝ-θρησκείας, συγγενεύουν εξ’ αγχιστείας με μοιχεία Νύμφης Εκκλησίας και Παγανισμού!

Ιδού η οργή και κατάρα του Θεού:

«Ιδόντες δε οι υιοί του Θεού (οι Ορθόδοξοι) τας θυγατέρας των ανθρώπων (θρησκείας και αιρέσεις) ότι (έξωθεν) καλαί εισίν, έλαβον εαυτοίς γυναίκας (σπέρματα αληθείας) από πασών, ων εξελέξαντο. και είπε Κύριος ο Θεός· ου μη καταμείνῃ το πνεύμα μου εν τοις ανθρώποις τούτοις (τοις οικουμενισταίς) εις τον αιώνα (τον απατεώνα) διά το είναι αυτούς σάρκας (διαθρησκειακάς)… Ιδών δε Κύριος ο Θεός, ότι επληθύνθησαν αι κακίαι (προδοσίαι) των ανθρώπων επί της γης και πας τις διανοείται εν τη καρδία αυτού επιμελώς επί τα πονηρά (δικαιολογίας επί αρνήσεως παύσεως της μνημονεύσεως, «δυνητικόν» Κανόνων κλπ) πάσας τας ημέρας, και ενεθυμήθη ο Θεός ότι εποίησε τον άνθρωπον (μέτοχον θεότητος) επί της γης, και διενοήθη, και είπεν ο Θεός· απαλείψω (εξαφανίσω = κολάσω) τον (οικουμενιστήν) άνθρωπον, ον εποίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτήνους και από ερπετών έως πετεινών του ουρανού (τον πολύ-πολιτισμόν αυτού), ότι μετεμελήθην (το μετάνιωσα πικρά, αγανάκτησα!) ότι εποίησα αυτούς (κλητούς της βασιλείας)…» (Γεν. 6 2-7).

Leave a Reply